ZARZĄDZENIA

 

Zarządzenie Nr 13/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie
w sprawie
wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
z dnia 13 września 2022 r.

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w dniach:

1.  31 października 2022 r.

2.  2 stycznia 2023 r.

3.  17 kwietnia 2023 r.

4.  2 maja 2023 r.

5.  23 maja 2023 r.

6.  24 maja 2023 r.

7.  25 maja 2023 r.

8.  9 czerwca 2023 r.

Dyrektor szkoły

mgr Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Loading