ZARZĄDZENIA

Zarządzenie Nr 6/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie
w sprawie
wprowadzenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
z dnia 16 września 2021 r.

KLIK

 51 total views,  3 views today