Wolontariusz – kto to taki?

autor: Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

Są tacy ludzie na całym świecie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia oraz bezinteresownie niosą pomoc, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać wszędzie, również w naszej szkole ale także w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. Takich ludzi nazywamy wolontariuszami.

Niektórym wolontariat kojarzy się z towarzyszeniem chorym, niepełnosprawnym, rehabilitacją, opieką nad dziećmi w domach dziecka, szpitalach. Inni wolontariat postrzegają jako zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne porady prawne, tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika i… POMAGAĆ!

Centrum Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  uchwalonej w 2003 roku.

 

Czy mogę zostać wolontariuszem?

Decydując się na rozpoczęcie pracy w charakterze wolontariusza, zapewne zadajesz sobie mnóstwo pytań:

 • czy nadaję się do tej roli?
 • czy posiadam odpowiednie umiejętności, które pomogą mi w tej pracy?
 • czy dysponuję wystarczającą ilością czasu?
 • czy jestem w odpowiednim wieku?

Wątpliwości może być wiele, natomiast odpowiedź jest jedna

Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Ważne jest, abyś posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmiesz się w ramach wolontariatu. Nie znaczy to, że do pracy z dziećmi konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych – w tym przypadku, aby być wolontariuszem należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy dziećmi: być komunikatywnym, potrafić zagospodarować im wolny czas, przede wszystkim lubić je i mieć z nimi dobry kontakt.

Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej zastanów się, co chcesz robić jako wolontariusz, w czym możesz być pomocny, jakie są Twoje oczekiwania. Niezależnie od tego w jakim jesteś wieku, jakie posiadasz wykształcenie, poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na Twoją pomoc.

Jesteś niepełnoletni, musisz uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

 

Jak być dobrym wolontariuszem

Decydując się na niesienie pomocy w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariat ważne jest, abyś przestrzegał pewnych zasad, które charakteryzują działalność wszystkich wolontariuszy. Zostały one określone w Karcie Etycznej Wolontariusza. Jest to nieformalny kodeks postępowania wolontarystycznego, wskazujący na reguły i normy, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować.

Karta etyczna wolontariusza

 • Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.
 • Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 • W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.
 • Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.
 • Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 • Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.
 • Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Będę działać w zespole.
 • Będę osobą, na której można polegać.
 • Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 • Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 • Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

Loading