Proszę przepisz temat i zadania kolejno z czterech zdjęć. Wypełnij brakujące przykłady. Rozwiązanie pracy domowej z ub. lekcji: Fe 2 O 3 , CaS, CO 2 .

Zapamiętaj!
wzór sumaryczny (krótki) to np.SO 2
– wzór strukturalny (kreskowy) ukazuje wiązania czyli wartościowość pierwiastków np. O=S=O

Beata Beyer

Loading