Quiz dla klas I-III JAK BEZPIECZNIE Reagować NA Zagrożenia W SIECI?

Zapraszamy do udziału w quizie: https://quizizz.com/join?gc=42391580

10 ważnych zagrożeń w  Internecie. Znasz je wszystkie?

FOMO, flaming, sexting – zagrożenia w Internecie to coś więcej niż sieciowe zjawisko. Część z nich zaskakuje, inne – mogą poruszać. wszystkie mają wspólną cechę: warto o nich wiedzieć.  Dla niektórych to nowości, jednak warto znać najniebezpieczniejsze pułapki, które czekają na nasze dzieci w Internecie.

Hejt –  mowa nienawiści

Zjawisko hejtu stało się niemal powszechne. Polega ono na  okazywaniu pogardy i  złości w  internecie. Hejt może być skierowany do  przedstawicieli danej płci czy  narodowości, jednak  jego ofiarą często padają przypadkowe osoby, szukające porady czy  chcące wypowiedzieć się na  dany temat. Zjawisko hejtu jest niestety coraz bardziej powszechne, w  związku z  czym spotyka się z  nim ogromna ilość internautów. Występuje przede wszystkim w  mediach społecznościowych czy  w  serwisach, w  których prowadzone są dyskusje światopoglądowe. W  przypadku spotkania się z  hejtem nie należy wdawać się w  dyskusje z  hejterem. Lepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie danego użytkownika moderatorom –  usunięcie czy  zablokowanie konta to najlepszy sposób na  poradzenie sobie z  hejterem.

Trolling –  celowe irytowanie innych użytkowników

Zjawisko trollingu stało się równie powszechne jak hejt internetowy. Tzw. trolle działają niemal w  każdym miejscu w  sieci. Trolling to antyspołeczne zachowanie, polegające głównie na  obrażaniu i  ośmieszaniu innych osób, stosowanie dezinformacji oraz  uniemożliwianie prowadzenia normalnej dyskusji innym użytkownikom. Celem trolla jest wywołanie kłótni –  z  tego powodu często pisze on o  sprawach, które są bardzo kontrowersyjne. Obecnie świadomość tego zjawiska coraz bardziej wzrasta, w  związku z  czym internetowi trolle są ignorowani i  użytkownicy nie zwracają na  nich uwagi. Warto jednak  zgłaszać takie zachowania moderatorom.

FOMO –  uzależnienie od dostępu do  informacji

To strach przed tym, że  ominie nas ważna informacja lub  wydarzenie, które ma duże znaczenie. Oficjalnie choroba ta nie jest wpisana do  żadnego rejestru. Jednak  w mediach coraz częściej pojawia się informacja na  temat objawów i  konsekwencji FOMO. Strach i  dyskomfort, spowodowany strachem przed przeoczeniem informacji, objawia się niczym innym jak nieustannym sprawdzaniem ekranu telefonu. Dopiero kiedy dana osoba upewni się, że  nie otrzymała żadnego powiadomienia (lub też przejrzy nowości w  mediach społecznościowych), strach rozładowuje się… przynajmniej na  chwilę.

Flaming –  sprowadzanie dyskusji na  niebezpieczne tory

Zjawisko to związane jest z  mową nienawiści i  trollingiem. Polega na  celowym zaognianiu dyskusji w  celu wzbudzenia silnych, negatywnych emocji wśród innych użytkowników. Występuje przede wszystkim w  mediach społecznościowych i  w serwisach dyskusyjnych. Podczas ataku dochodzi do  odejścia od pierwotnego tematu –  zamiast tego pojawiają się obelgi i  groźby. Każdorazowo należy zgłosić taką sytuację moderatorowi rozmowy.

Griefing –  zachowanie graczy, uniemożliwiające grę innym

Oznacza przeszkadzanie innym graczom, najczęściej sojusznikom, w  rozgrywce i  uniemożliwianie im normalnej gry. Pojawia się najczęściej w  grach typu MMORPG. Do  przykładowych zachowań, klasyfikowanych jako griefing, należy między innymi zabijanie graczy w  tej samej drużynie czy  udzielaniem fałszywych wskazówek. Takie zachowanie powoduje negatywne emocje wśród innych graczy i  często kończy się zablokowaniem lub  nawet usunięciem konta.

Patostreaming –  niebezpieczne transmisje internetowe

Jest to transmisja internetowa, prowadzona w  serwisach takich jak YouTube –  udostępniających wideo strumieniowe. W  trakcie transmisji publikowane są różnego typu zachowania, uznawane powszechnie za  negatywne i  patologiczne. To na  przykład libacje alkoholowe, zażywanie narkotyków, przemoc, w  tym przemoc domowa, wulgaryzmy czy  transmitowanie niebezpiecznych zachowań w  internecie, na  przykład nawoływania nieletnich do  aktywności seksualnej. Działalność osób, prowadzących patostreamy, często jest nielegalna, w  związku z  czym skutkuje interwencjami policyjnymi.

Cyberbullying –  przemoc z  użyciem nowoczesnych technologii

Celem działania jest wyrządzenie emocjonalnej, a  w  konsekwencji nawet fizycznej szkody drugiej osobie. Polega ono na  powtarzaniu aktów przemocy, takich jak dręczenie, groźby czy  publikowanie ośmieszających daną osobę treści. Problem ten może dotyczyć nawet 50% dzieci i  nastolatków. Z  tego powodu do  akcji przeciw cyberbullyingowi włączyć się UNICEF, przygotowując kampanię społeczną “Jeden strzał wystarczy”. https://theinspirationroom.com/daily/2015/unicef-one-shot-on-cyber-bullying/

Sexting –  przekazywanie treści erotycznych

Zjawisko to  jest  coraz bardziej popularne wśród nastolatków, którzy przesyłają sobie erotyczne treści –  często są to również własne, nagie zdjęcia. Często dzieje się to już na  wczesnym etapie znajomości, a  wiele osób wysyła tego rodzaju treści obcym osobom. Należy pamiętać o  tym, że  osoba po  drugiej stronie może wykorzystać zdjęcia czy  filmy w  dowolny sposób. Zjawisko jest szczególnie niebezpieczne dla  dzieci i  nastolatków. Dlatego  rodzice powinni dokładnie uświadamiać swoje dzieci na  temat tego, jakie niebezpieczeństwa niesie za  sobą rozsyłanie tego rodzaju treści. Poważnym zagrożeniem są również osoby, które nawiązują internetową znajomość z  dziećmi, a  po  pewnym czasie zaczynają przesyłać im erotyczne zdjęcia i  filmy.

Sextortion –  konsekwencja sextingu

To zjawisko, polegające na  szantażowaniu osoby, która przesłała erotyczne treści do  kogoś innego, na  przykład swoje zdjęcia. Osoba po  drugiej stronie może ją szantażować, mówiąc na  przykład, że  jeśli nie wyśle kolejnych zdjęć, to poprzednie zostaną opublikowane w  internecie lub  pokazane rodzicom.

Wyzwania

W mediach społecznościowych, na różnego typu forach intranetowych można spotkać się z pojęciem chellenge. Są to zadania do wykonania przez internautę, które oczywiście trzeba dokumentować i publikować. Część z nich ma swoje zalety np. wyzwanie 48 godzin onfline, które polega na wyłączeniu się z sieci na 48 godzin. Są jednak takie wyzwanie, które z pozoru nie wydają się niebezpieczne, ale mają groźne skutki np. jedzenie cynamonu na sucho (może doprowadzić do zatrzymania akcji oddechowej), posypanie solą kostki lodu znajdującej się na skórze (prowadzi do poparzeń). Są również takie, których skutkiem jest śmierć dziecka np. niebieski wieloryb – seria zadań do wykonania, która prowadzi do śmierci samobójczej dziecka. Niestety tego typu wyzwania wciąż są bardzo popularne wśród młodzieży, a niektóre z nich trafiają już do najmłodszych (np. wyzwanie ogniowej wróżki, gdzie wmawia się dziecku, że po wypowiedzeniu magicznego zaklęcia i odkręceniu kurków gazu w domu w środku nocy dziecko zmieni się we wróżkę ognia).

 

Karolina Senio
Magdalena Chodubska

Loading