Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od  at DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 w naszej szkole obchodzić będziemy od 21-25 lutego. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz  bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnegowykorzystywania Internetu. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że światowa sieć rozwija się coraz szybciej i staje się coraz bardziej powszechnym medium. Z sieci korzystają już coraz młodsi użytkownicy, którzy nie zawsze mają świadomość o czyhających na nich niebezpieczeństwach. Dla współczesnych uczniów technologia cyfrowa jest oczywista, świetnie się nią posługują, są ufni wobec nowych rozwiązań. W związku z rozwojem pandemii, większa część życia współczesnej młodzieży przeniesiona jest do sieci.
Podstawowym elementem naszych działań jest propagowanie wiedzy i rozszerzanie świadomość uczniów i ich rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 
Projekt jest również elementem szkolnego programu przeciwdziałania agresji „Mam Moc  Zwalczać Przemoc”. Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z cyberprzemocą, w bieżącym roku szkolnym, skupimy się głównie na zjawisku cyberprzemocy. 
Cyberprzemoc (cyberbullying) w przypadku dzieci i młodzieży to najczęściej przemoc rówieśnicza przy użyciu internetu i telefonów komórkowych. Jest to jedno z poważniejszych i bardziej powszechnych zagrożeń, z jakimi mogą mieć kontakt młodzi internauci, szczególnie w wieku nastoletnim. W związku z przeniesieniem nauki stacjonarnej do nauki online, uczniowie w większym stopniu narażeni są na bycie ofiarami cyberprzemocy. Ta forma przemocy ma najczęściej formę słowną – pojawia się np. w komentarzach, na memach czy nagraniach wideo. Może też być bardziej zawoalowana: polegać na wykluczeniu z grupy, manipulowaniu czy nienawiązywaniu relacji.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym działania DBI w naszej szkole:
film
Poniżej przedstawiamy również prezentację przygotowaną przez naszych uczniów:
prezentacja

Zabawy dla dzieci:

Escape room – KLIK
Bezpieczeństwo w sieci – KLIK

Materiały dla rodziców:
Poradnik  – SHARENTING I WIZERUNEK DZIECKA W SIECI
Poradnik – SZKODLIWE TREŚCI W INTERNECIENIE AKCEPTUJĘ, REAGUJĘ!
Poradnik – CYBERPRZEMOC WŁĄCZ BLOKADĘ NA NĘKANIE
Poradnik – FOMO I NADUŻYWANIE NOWYCH TECHNOLOGII
Kompendium wiedzy – Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online

Organizatorzy:
Cezary Boroch
Magdalena Chodubska
Karolina Senio
Agata Wojnowska

Loading