Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w grupach przedszkolnych.

Na początek dzieci obejrzały prezentację pt.: "Ziemia – nasz dom", podczas której dowiedziały się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Dzieci z ogromnym zapałem posprzątały Ziemię, nasz przedszkolny plac zabaw, i wspaniale posegregowały wszystkie odpady. Po emocjonującym wysprzątaniu Ziemi odbyły się warsztaty ekologiczne, przeprowadzone przez wychowawcę w każdej z grup przedszkolnych.

Aktywni przedszkolacy, czyli wszyscy, na zakończenie dnia nagrodzeni zostali dyplomami Przyjaciela Natury.

GALERIA – KLIK

Anna Małecka

Loading