Uczniowie klas Ib, IV b oraz V zaangażowali się w realizację nagrania
Hymnu Rodziny, aby w ten sposób uczcić XXIV Warmińsko-Mazurskie Dni
Rodziny. Autorką tekstu jest pani Barbara Budrewicz.
ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA

Aneta Milewska i wykonawcy

Loading