Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia …

   We wtorek 25 października 2022 roku po lekcjach wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani Małgosi i Ewy wybrali się na cmentarz w Srokowie, aby posprzątać zapomniane i zaniedbane mogiły . Z zaangażowaniem i ogromną radością wykonywaliśmy swoją pracę, uprzątnęliśmy z nagrobków gałęzie i jesienne liście. Zadbaliśmy  o ponowne ustawienie przewróconych krzyży, tabliczek z imionami i nazwiskami zmarłych. Pamiętamy i wspominamy tych nauczycieli, którym bliska była nasza szkoła. Cieszymy się, że możemy brać udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu.

Sama akcja miała na celu również aktywizację uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, pielęgnowanie szacunku do tradycji oraz oddanie czci zmarłym.

                                                                                      Uczennice kl. VIII A

                                                                             Julia Mrówka i Karolina Hryniewicka

                                      

Loading