Wolontariusze po raz kolejny zaprosili całą społeczność szkolną do udziału w akcji.

We wrześniu i październiku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Celem akcji było podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat Powstania Warszawskiego z 1944 r.

Zerówka i edukacja wczesnoszkolna klasy ( I- III ) obejrzały przedstawienie „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Uczniowie wykonali laurki z podziękowaniami do uczestników Powstania Warszawskiego. Wychowawczynie przeprowadziły pogadankę o bohaterstwie powstańców i o tym,  w jaki sposób można być patriotą w naszych czasach.

 W klasie VII i VIIIa,b zrealizowano scenariusz lekcji Co za historia. Uczniowie pracując w grupach, tworzyli plakaty na podstawie filmu „Powstanie Warszawskie”. Następnie przeprowadzona została dyskusja na temat roli Powstania Warszawskiego i losów powstańców.

Uczniowie klas IV- VII wykonali kartki z podziękowaniami dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Został zamieszczony wpis na portalu www.dumnizpowstańców.pl. Każdy wpis to znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za włączenie się w akcję.

                                                                                                    Małgorzata Kowalska

                                                                                                    Ewa Kozłowska-Tatol

                                 

Loading