Dnia 10 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel okazji z 104.
rocznicy Odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 roku, nasza Ojczyzna po
123 latach zaborów odzyskała niepodległość.
Narodowe Święto Niepodległości ustanowiono, by uczcić rocznicę
wskrzeszenia państwa polskiego, które po latach niewoli stało się niepodległe i
wolne od zaborców. Na początku apelu odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu, a
następnie uczniowie klas IV-VIII w montażu słowno-muzycznym przedstawili
historię odrodzenia się Polski po ciężkich czasach zaborów. W ten sposób
uświadomili nam, że jest to najważniejsze święto w naszym kraju. W trakcie
przedstawienia zapoznaliśmy się z wydarzeniami i postaciami, które przyczyniły
się do odzyskania niepodległości naszego państwa.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły aktywnie brali udział w apelu śpiewając
pieśni patriotyczne z tamtych czasów. Uczniowie wykazali się postawą
patriotyczną, ubrani na galowo z przypiętymi kotylionami. Na zakończenie pani
Dyrektor podziękowała nauczycielom i uczniom za przygotowanie apelu.

Uczniowie kl.VIII A

       

Loading