Stereotyp-Uprzedzenie-Dyskryminacja – te słowa były kluczowym zagadnieniem w spotkaniu kętrzyńskiej policji z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Srokowie. Poruszona tematyka dotyczyła konsekwencji prawnych oraz pomocy pokrzywdzonym.

O tym skąd bierze się dyskryminacja oraz jak nie poddać się stereotypom mieli szansę dowiedzieć się uczniowie Szkoły Podstawowej w Srokowie. We wtorek (22.11.2022) policjantka zajmująca się problematyką nieletnich wraz z policyjnym profilaktykiem oraz dzielnicowym z gminy Barciany spotkali się z młodzieżą, aby omówić podstawowe pojęcia takie jak przestępstwo z nienawiści, mowa nienawiści czy hejt. Uczniowie mieli okazję usłyszeć też konkretne przykłady tego rodzaju przestępstw. Podczas zajęć prowadzący zwrócili uwagę na szczególną rolę Internetu w szerzeniu mowy nienawiści.

Wiedza i obycie z tematem konsekwencji prawnych dyskryminacji, mowy nienawiści czy propagowania zakazanych systemów totalitarnych, pozwoli tym młodym jeszcze osobom zrozumieć skalę i powagę problemu.

Głównym celem spotkania była edukacja antydyskryminacyjna jak i usuwanie mowy nienawiści z zachowań młodych ludzi. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega i z czego wynika szeroko rozumiana „mowa nienawiści”. Słuchacze zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami tego zjawiska: „nietolerancja”, „stereotypy” „uprzedzenia” czy „dyskryminacja”. Młodzież poznała również formy wypowiedzi, które szerzą nienawiść rasową, ksenofobię oraz inne przejawy nienawiści, w szczególności graffiti, ubiór i akcesoria czy symbole. Prowadzący spotkanie uświadamiali słuchaczom konsekwencje myślenia i zachowania wynikającego z nietolerancji, które często prowadzi do zbiorowej agresji.

Co każdy powinien wiedzieć o przestępstwach z nienawiści? Przede wszystkim to, że jest to zabroniony w polskim prawie czyn motywowany uprzedzeniami. A zatem jest to takie przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba, przeciwko której jest wymierzone, ma cechę odróżniającą ją od sprawcy i często wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa – na przykład ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną religię. Za ich popełnienie polski Kodeks karny przewiduje kary. Warto zapamiętać, że przestępstwa z nienawiści są w Polsce ścigane z urzędu.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali materiały promocyjne w postaci worków żeglarskich, kubków, długopisów, notatników, szklanych bidonów itp.

Artykuł pochodzi ze strony Komendy Powiatowej Policji Kętrzyn.

                                                                                         Pedagog Agata Wojnowska

 

 

 

Loading