W dniach 1 marca- 31 marca 2023 r. w naszej szkole odbywać się będzie rekrutacja dzieci do przedszkola i klasy pierwszej. Rodzice/prawni opiekunowie powinni pobrać odpowiedni wniosek, wypełnić go i złożyć w sekretariacie szkoły. Dla dzieci, które już uczęszczają do naszej szkoły- wniosek można pobrać u wychowawczyni przedszkola czy zerówki. Dla dzieci, które dopiero rozpoczną uczęszczanie do naszej szkoły- wnioski  są do pobrania w sekretariacie szkoły.

 Sekretariat czynny: poniedziałek- piątek w godz. 7-15. Telefon- 89 7534001.

Loading