Przez 19 pierwszych dni listopada nasza szkoła we współpracy z Fundacją po DRUGIE bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. Hasłem tegorocznej kampanii jest #10sekund. Tyle bowiem wystarczy, żeby kogoś pominąć i nie zauważyć, ale też, żeby zareagować na przemoc.

Partnerem Kampanii jest Centrum Usług Społecznych w Srokowie, a nasze działania honorowym patronatem objął
Wójt Gminy Srokowo Marek Olszewski.

Loading