20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju.

Szkoła Podstawowa im. St. Srokowskiego w Srokowie włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Uczniowie brali udział
w zajęciach o prawach dziecka oraz przygotowali plakaty. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci.

                                                                                                                                                                                                  Anna Jurgiełajtis

Loading