Co roku 16 listopada obchodzimy „Dzień tolerancji”. Co to tolerancja? Tolerancja to poszanowanie
inności poprzez nasze wspólne człowieczeństwo. Tak definiuje to zagadnienie Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Tego dnia w szkole uczniowie z Samorządu Uczniowskiego rozdawali chętnym nauczycielom i uczniom
symbol tolerancji w postaci kolorowych puzzli. Została również przygotowana gazetka szkolna
wywieszona na tablicy szkolnej na pierwszym piętrze.

Zbigniew Mirocha

Loading