W dniach 20-24.05.2024 r. odbyły się w szkole zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne z socjoterapeutką dla klas 6-8. To część zajęć w ramach projektu pt.: Życie moja pasJA – autorski projekt pani pedagog Agaty Jankowskiej, który zakłada działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Projekt ten ma na celu: pomoc uczniom w dbaniu o zdrowie psychiczne, odkrywanie ich mocnych stron, przeciwdziałanie uzależnieniom i promocję zdrowego stylu życia. Chcemy pomóc naszym uczniom w: poznaniu pojawiających się uczuć i emocji, kształtowaniu zdrowych nawyków związanych z zachowaniem się podczas różnych sytuacji życiowych, dbaniu o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

W ramach projektu uczniów czeka jeszcze spotkanie z terapeutą uzależnień.
Projekt jest współfinansowany przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Srokowie przy współpracy z Centrum Usług Społecznych.
Dziękujemy serdecznie  pani Małgorzacie Chociełowskiej oraz pani Iwonie Bepirszcz za okazane wsparcie. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

                                                                                                                                                         Agata Jankowska

Loading