Dodatkowe dni wolne 2022/2023

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 przypadają w dniach: 1.  31 października 2022 r. 2.  2 stycznia 2023 r. 3.  17 kwietnia

Loading