Grupa sześciolatków wzięła udział w programie edukacyjnym Szkolne Przygody Gangu Swojaków. Miał on na celu pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody i zainteresowanie się naturą.

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem był Jeronimo Martins
S.A. sieć sklepów Biedronka. Celem było przybliżenie dzieciom różnych regionów Polski
i gatunków zagrożonych zwierząt, które w nich występują. Zadaniem było nagranie filmu
z artystycznym, zespołowym wykonaniem piosenki pt. ,,Magiczna przyroda swojaków”.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 17 stycznia.

Zaangażowanie w realizację programu oraz przygotowanie zadania konkursowego zostało
docenione przez Jury konkursowe i otrzymaliśmy wyróżnienie. Dzieci otrzymały dyplomy i piękne maskotki z Gangu Swojaków.

Wych. Krystyna Ślubowska

Loading