Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. W naszej szkole obchodziliśmy go w dniach 21-25.02.2022. W działania związane z projektem zaangażowana była cała szkoła.

Filmik – https://www.youtube.com/watch?v=4JXlSbqptvQ

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Projekt był również elementem szkolnego programu przeciwdziałania agresji „Mam Moc Zwalczać Przemoc”. Biorąc pod uwagę zagrożenia związane z cyberprzemocą, w bieżącym roku szkolnym, skupiliśmy się na tym zjawisku.

Nasze działania zainicjowała lekcja wychowawcza związana z tematyką cybeprzemocy przeprowadzona we wszystkich klasach. Podczas lekcji uczniowie zostali zapoznani z ideą projektów poprzez filmik przygotowany przez naszych nauczycieli (link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=q3WN6JXD0XU). Dodatkową naszą szkołę zdobiły plakaty informacyjne związane z bezpieczeństwem w świeci. Uczniowie otrzymali również specjalnie przygotowane zakładki do książek zawierające niezbędne informacje jak bezpiecznie poruszać się po sieci.

Na potrzeby realizacji projektu przyjęliśmy, że żółty jest kolorem wydarzenia. Uczniowie przychodzili do szkoły ubrani w żółte stroje. Dzięki współpracy z Samorządem Uczniowskim, uczniowie odziani w ten kolor byli zwolnienie z odpytywania 😊

W naszej szkole w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo w sieci” uczniowie uczestniczyli w projekcjach filmowych opartych o tematykę cyberprzemocy i zapobiegania jej. Po filmach omawialiśmy zawarte w nich treści, zastanawialiśmy się jakie działania powinniśmy podjąć, aby zadbać i poprawić nasze bezpieczeństwo w sieci.

Uczniowie klas IV-VIII podczas lekcji informatyki zmierzyli się z internetowym quizem dotyczącym zagadnień związanych z bezpieczeństwem w sieci. Quiz dla klas VI-VIII zawierał 21 pytań, dla klas IV-V 15 pytań.

Uczniowie z najwyższymi wynikami w poszczególnych klasach:

Klasa 4a: Rafał Kukuła                               93%
Klasa 4b: Anastazja Pawłusewicz         93%
                    Roksana Szumska                   93%
Klasa 5a: Jakub Kieler                               100%
Klasa 6a: Lena Chociełowska                 100%
Klasa 7a: Zofia Kuzioła                              100%
Klasa 7b: Tymoteusz Pokusa                  95%
                    Natalia Gzyl                                95%   
Klasa 8a: Zuzanna Ręmbisz                     95%
                    Tomasz Skiberys                      95%
                    Filip Szakiel                                95%
                    Dagmara Supińska                  95%
                    Aleksandra Sokół                     95%
Klasa 8b: Amelia Wyskiel                          100%
                    Roksana Malinowska             100%
                    Dominika Adakimowicz        100%             

Podczas lekcji plastyki uczniowie doskonalili umiejętności pracy w grupie. Efektem ich współpracy były plakaty dotyczące zagadnień związanych z celami projektu. Wszystkie prace uczniów wyeksponowane zostały na terenie szkoły.

Uczniowie klas V i VIIb uczestniczyli w warsztatach z terapeutą uzależnień p. Ewą Mielnik-Brysacz. P. Ewa przybliżyła uczniom mechanizmy powstawania uzależnień, głównie zaburzeń behawioralnych tj. uzależnienia od telefonu, komputera, tabletu, Internetu czy gier komputerowych. Wskazała uczniom jak przebiega proces uzależnienia, jakie są główne symptomy, jak rozpoznać zaburzenie u siebie czy jak to oddziałuje na naszych bliskich.  Ponadto uczniowie klas VII-VIII uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami straży granicznej dotyczącym handlu ludźmi. Młodzież dowiedziała się jak przebiegają procesy związane z handlem ludźmi, kto i w jaki sposób może stać się ofiarą, jakie środki zaradcze podjąć mając na uwadze swoje dobro i bezpieczeństwo.

Uczniowie klas III nagrali swój teledysk do piosenki „Mój komputer”. Film do obejrzenia pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=s8ET3NP9c40

Działo się wiele! Mamy nadzieję, że wiele pozostanie w głowach naszych uczniów 😊

Magdalena Chodubska
Karolina Senio
Agata Wojnowska
Cezary Boroch

Loading