Dnia 25.02.2022 roku o godzinie 13.00 odbył się III Regionalny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy klas III-etap szkolny. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju konkurs odbył się online. Organizatorami konkursu byli : Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kętrzynie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu. Do etapu szkolnego zgłoszonych zostało 186 uczniów klas III z 18 szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego. Test III Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III rozwiązało w wymaganym czasie 30 minut 170 uczniów. Komisja wyłoniła zwycięzców- 33 uczniów, którzy zakwalifikowali się do III Regionalnego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas III-finał.

Z naszej szkoły aż dwóch uczniów zakwalifikowało się do finału – Adam Januszewski z kl. IIIb i Błażej Żejmo z kl. IIIa.

Konkurs finałowy odbył się 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 13,00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Reszlu pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie i Mazurskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Krutyni.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście W-M Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki, starosta Powiatu Kętrzyńskiego p. Michał Kochanowski, wicestarosta p. Andrzej Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Piotr Węglarski, przedstawiciele Mazurskiego Parku Krajobrazowego p. Beata Zaborowska i p. Waldemar Bzura, burmistrz Reszla p. Marek Janiszewski, leśnik Nadleśnictwa Mrągowo p. Grzegorz Bąk oraz dyrektor POWRE p. Marta Kragiel.

Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie on ze środowiska. Ponadto zagadnienia konkursowe pogłębiały wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na ziemi. Tematyka konkursowa kształtowała podstawowe zasady ochrony przyrody oraz zwracała uwagę na racjonalne korzystanie z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody. Uświadamiała uczniom konieczność wprowadzenia czystych technologii i racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Niewątpliwą atrakcją była wycieczka edukacyjna po Reszlu, która uczestnikom konkursu oraz opiekunom bardzo się podobała.

Irena Drabyk
Agnieszka Święta – Łastówka

GALERIA – KLIK

Loading