Nadszedł czas rozstania z tegorocznymi uczniami klasy VIIIa oraz VIIIb.

TU – POLONEZA CZAS ZACZĄĆ …

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie – po raz ostatni zabrzmiał dla Was dzwonek dnia 23.06.2022 roku.  

 Podczas uroczystości byli obecni zaproszeni goście, między innymi:

– Wójt Gminy Srokowo- pana Marek Olszewski,                                                                                               – Sekretarz Gminy Srokowo- pani Małgorzata Chociełowska,                                                                          – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców- pani Ewa Dudek,                                                                       – ksiądz prałat Kazimierz Sawostianik                                                                                                                – rodzice absolwentów.

W czasie apelu odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru oraz funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

Wójt Gminy Srokowo corocznie nagradza absolwentów naszej szkoły tytułem Primus Inter Pares. Jest to wyróżnienie dla osób, które w ciągu trzech lat uzyskały średnią ocen powyżej 5,00 oraz zachowanie wzorowe, liczyły się tutaj szczególne osiągnięcia w konkursach.

Tytuł Primus Inter Pares otrzymał Konrad Dudek z klasy VIIIa.

A wyróżnieni zostali:

– Tomasz Skiberys klasa VIIIa, Barbara Sałyk klasa VIIIa, Maria Dziadoń klasa VIIIa oraz Mateusz Olszewski klasa VIIIb.                                                                                                                          

 Odznakę „Wzorowego ucznia” otrzymali:

– Konrad Dudek, Maria Dziadoń, Zuzanna Ręmbisz, Barbara Sałyk, Tomasz Skiberys, Martyna Hryniewicka i Mateusz Olszewski.                                                                    

Pani Dyrektor wręczyła uczniom także świadectwa z wyróżnieniem, otrzymali je:

– Konrad Dudek, Maria Dziadoń, Zuzanna Ręmbisz, Barbara Sałyk, Tomasz Skiberys, Stanisław Smalec, Martyna Hryniewicka, Mateusz Olszewski, Roksana Malinowska, Amelia Wyskiel.

Dyplom za 100% frekwencję otrzymał Hubert Radawiec.

Wzruszający momentem było wręczenie Listów Gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią 5,0. Takie listy powędrowały do państwa:

– Ewy i Armina Dudek, Ireny i Piotra Dziadoniów, Teresy i Andrzeja Ręmbisz, Katarzyny i Piotra Sałyk, Bogusławy Tabaka i Krzysztofa Skiberys, Moniki i Roberta Hryniewickich, Agnieszki i Dariusza Olszewskich.

Następnie wychowawcy klas, pani Beata Kozłowska i pan Cezary Boroch wręczyli świadectwa ukończenia szkoły pozostałym absolwentom.

Pani Ewa Kozłowska-Tatol i pani Karolina Senio wręczyły nagrody za zaangażowanie w życie szkoły.

Pani Dyrektor uhonorowała także instytucje oraz osoby, które wspierał pracę szkoły wyróżnieniami Przyjaciela Szkoły. W tym gronie znaleźli się :

– Pan Marek Olszewski- Wójt Gminy Sokowo,                                                                                                  – Pan Zenon Piotrowicz- nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo,                                                                         – Pan Marcin Tatol- Ocynkownia Wektor,                                                                                                           – Pani Irena Dziadoń, Pani Julianna Karpińska, Pan Marek Kukuła, Pan Jerzy Mudryk, Pani Katarzyna Siedlecka, Pani Justyna Sobczyk.                                                                                  

Po zakończeniu części oficjalnej głos zabrali absolwenci, którzy w programie artystycznym wyrazili swoje podziękowanie i wdzięczność za osiem lat wspólnej nauki i pracy-wychowawcom, nauczycielom i pracownikom obsługi.

Na zakończenie uczennice klasy siódmej zaśpiewały pożegnalną piosenkę dedykowaną absolwentom. Otrzymali też oni upominki od rady rodziców i pożegnalne gadżety od uczniów klas VII.

A poniżej zdjęcia z apelu:

 

 

Loading