Od 03.10. do 07.10. 2022 r. w naszej szkole przy współpracy CUS był realizowany Rekomendowany Program Profilaktyczny „Debata” przez panią Joannę Czechowicz – absolwentkę krakowskiej Akademii Pedagogicznej, byłym pracownikiem policji- gdzie zajmowała się przestępczością narkotykową, współprowadzącą program TVN- W11. Obecnie jest trenerką profilaktyki, prowadzi autorskie szkolenia z zakresu cyberprzemocy, narkotyków, dopalaczy oraz programy rekomendowane przez PARP-ę i KBPN (Debata, Unplugged, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej).                                                                          

W programie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły z klas 5-8.

Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Poruszane były również tematy dotyczące cyberprzemocy, używek takich jak : narkotyki, papierosy i dopalacze.

Młodzież chętnie i aktywnie brała udział w warsztatach.

 Beata Kozłowska, Dorota Oryńczak, Aneta Pietrzyk, Agnieszka Święta- Łastówka

GALERIA ZDJĘĆ

Loading