13 października 2022 r. był dniem szczególnym w Szkole Podstawowej im. profesora Stanisława Srokowskiego w Srokowie. W przystrojonej sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność szkolna i licznie przybyli goście. W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej odbył się uroczysty apel. Święto to obchodzone jest dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej 14 października 1773 roku. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Karoliny Andruszkiewicz-Kukuły, która serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w pracę każdego dnia. Jednocześnie życzyła wszystkim, aby nikogo nie opuściły siły i
zapał do podejmowania kolejnych zawodowych wyzwań. Następnie przedstawiła nagrodzonych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, których praca została zauważona w sposób szczególny. Kolejne życzenia skierował Pan Wójt Marek Olszewski wręczając kwiaty i osobiście dziękując każdemu pracownikowi szkoły. Nie zapominając, że szkoła to również uczniowie podczas apelu zostali nagrodzeni mistrzowie i wicemistrzowie tabliczki mnożenia w konkursie zorganizowanym przez nauczycieli matematyki.
Chcąc umilić czas wszystkim zgromadzonym, uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali swoje talenty artystyczne. Najpierw pod bacznym okiem Pani Darii klasa III  zatańczyła ludowego „Krakowiaka”. Po gromkich brawach rozległy się śmiechy wywołane scenką klasy Va przedstawiającą humor szkolny. Pięknie odśpiewane przez klasy Va i Vb piosenki i życzenia „Stu lat” dla nauczycieli wybrzmiały czysto dzięki czujności Pani Małgorzaty. Po raz kolejny młodzi artyści pokazali, że dzięki współpracy z nauczycielami  oraz wspaniałemu zaangażowaniu ta wyjątkowa uroczystość utkwi nam na długo w pamięci.

Organizatorzy:
Martyna Pawłusewicz
Małgorzata Kowalska
Kamila Kubot

                            TU – ZDJĘCIA 

Loading