20 października klasa IIIa i IIIb z wychowawczyniami: p. Darią Oryńczak i p. Anetą Pietrzyk oraz opiekunką grup: p. Anną Stasińską pojechały na wycieczkę do ZOUK w Spytkowie na „Spytkowskie warsztaty komunalne REKO-EKO”.

Bardzo istotnym punktem programu REKO-EKO było zwiedzanie zakładu pod opieką przewodnika: p. Julii Kępińskiej. Podczas spaceru ścieżką edukacyjną dzieci mogły się przekonać, jak wygląda i działa ZUOK. Zajęcia miały na celu zachęcać do odpowiedzialnej postawy wobec mazurskiej przyrody oraz zasobów naturalnych Ziemi.  Podczas zwiedzania uczniowie zapoznali się z procesami unieszkodliwiania odpadów w sortowni, kompostowni i na kwaterze składowiskowej, a także ich dalszego wykorzystania. Dzięki grze planszowej nauczyły się jak poprawnie segregować odpady oraz uświadomiły sobie jak ważną sprawą jest recykling.

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał kamizelkę odblaskową oraz zestaw edukacyjny przydatny w codziennej segregacji śmieci.
                                                                                                                                     Daria Oryńczak
                                                                                                                                     Aneta Pietrzyk
GALERIA ZDJĘĆ kliknij

Loading