W 2024 roku egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia-egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, drugiego dnia-egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, trzeciego dnia-egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
CKE
Termin główny
język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 9:00
matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) godz. 9:00
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 9:00

Loading