20 września 2023r. po raz 43 obchodziliśmy uroczystość nadania szkole imienia prof. St. Srokowskiego nazwaną na pamiątkę tego wydarzenia Świętem Szkoły. Dzień ten zapisał się również na trwałe w pamięci naszych pierwszoklasistów, którzy na apel przy dźwiękach poloneza zostali wprowadzeni przez wychowawczynię. Kilka chwil później, po obejrzeniu prezentacji o patronie szkoły, byli gotowi do ślubowania. Obiecali być dobrymi i uczciwymi, uczyć się tego co piękne i mądre, szanować innych, strzec honoru i dobrego imienia szkoły oraz kochać swoją Ojczyznę.  Z przejęciem słuchali słów Pani Dyrektor, która pasowała ich na uczniów klasy I SP im. prof. St. Srokowskiego, kładąc każdemu olbrzymi ołówek na ramię.  W dowód prawdziwości swojej obietnicy zaprezentowali krótki program artystyczny nagrodzony przez dziatwę szkolną, rodziców,  nauczycieli oraz przybyłych gości gromkimi brawami. Na pamiątkę tego święta otrzymali upominki od Dyrekcji Szkoły, Rady Rodziców oraz Wójta Gminy Srokowo. Szczęśliwi  i dumni pierwszoklasiści wraz z rodzicami udali się do swojej klasy na spotkanie przy słodkim poczęstunku.      Pozostała część społeczności szkolnej oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu szkoły po kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyjemniej będzie uczyć się w wyremontowanej (pięknej) szkole i o sukcesy łatwiej. Czego uczniom i nauczycielom życzyli przedstawiciele władz województwa, powiatu oraz gminy.

Wychowawca klasy I – Daria Oryńczak

Zdjęcia z naszej uroczystości:

Loading