Zapraszamy wszystkich emerytowanych pracowników na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbędzie się w piątek 13 października 2023 r. o godz. 900 w małej sali gimnastycznej.

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
im. prof. S. Srokowskiego w Srokowie

Bardzo prosimy, ze względów organizacyjnych, o potwierdzenie przybycia do środy 11 października do godz. 1500 w sekretariacie szkoły.  Numer telefonu 89 753 40 01.

Loading