Program profilaktyczny fundacji Unaweza ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych w szkołach. Jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce. Depresja to nie tylko „choroba głowy” – dotyka całego obszaru funkcjonowania organizmu. Powodować ją mogą zarówno czynniki psychologiczne (np. przewlekły stres, trudności życiowe, niska samoocena, brak poczucia bezpieczeństwa, słabe umiejętności społeczne), jak i biologiczne (np. zaburzenia hormonalne, uwarunkowania genetyczne), czy społeczne (np. trudna sytuacja rodzinna, zła sytuacja materialna, alkohol, przemoc). Istotną rolę w rozwoju depresji przypisuje się też wydarzeniom życiowym o charakterze utraty.
Dzieci chorujące na depresję często cierpią na zaburzenia poznawcze – mają trudności z nauką wynikające z kłopotów z zapamiętywaniem, skupieniem uwagi, z myśleniem.
Cel ogólny programu:
Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Pierwsza pomoc psychologiczna
Czas i termin
8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy (po 4 lekcje w semestrze, pierwsze lekcje w październiku 2023 r.)
Tematy lekcji w pierwszym semestrze:
1. Poczuj. O emocjach
2. Nazwij. O potrzebach
3. Sprawdź, jakie to dla Ciebie jest. O granicach
4. Zakomunikuj. Powiedz komuś
Działania
Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych.
Będziemy pracować nad:
-Rozpoznawaniem własnych zasobów
-Sposobami radzenia sobie ze stresem
-Sięganiem po pomoc
-Skutecznym rozwiązywaniem konfliktów
-AsertywnościąSposobami radzenia sobie z lękiem
-Pierwszą pomocą psychologiczną
-Skutecznym wspieraniem innych

Link: https://mlodeglowy.pl/

                                                                                                       Anna Jurgiełajtis, Anna Hypki, Karolina Senio

Loading