Klimat szkoły. Tworzymy go razem.
W tym roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła zgłoszona została do programu NVC w edukacji.
NVC w edukacji to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej.
Komunikacja bez Przemocy (czyli NVC) to niezbędny element rozwoju i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. NVC w szkole to element wieloletniego projektu Klimat szkoły. Tworzymy go razem. Jest współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzięki działaniom Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki oświatowe mogą w latach 2021-2023 uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia Porozumienia bez przemocy do swojej praktyki.

                                                                      Pedagog szkolny Agata Jankowska

Loading