Szanowni Państwo,

Szkolny Klub Wolontariatu działający w naszej szkole zorganizował akcję Paczka dla seniora. W grudniu 2023 r. dzieci, rodzice i pracownicy szkoły przynosili do naszej szkoły produkty żywnościowe, artykuły higieniczne, słodycze, kawy, herbaty, kosmetyki, upominki, ozdoby świąteczne, poduszki, ciepłe koce, stroiki i kartki świąteczne. Przygotowanie paczek było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów,  ich rodziców i nauczycieli. Następnie przygotowaliśmy z darów paczki.  Trafiły one do 15 mieszkańców z terenu gminy Srokowo. Dostarczyły je osobiście panie Beata Beyer, Anna Boroch i Ewa Kołowska – Tatol. Pani Małgorzata Kowalska wraz z uczniami dostarczali stroiki świąteczne i słodkie upominki seniorom ze Srokowa. Celem akcji było budowanie więzi międzypokoleniowej, niesienie pomocy starszym i samotnym osobom. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w naszą akcję. Przygotowane prezenty sprawiły wiele radości w tym świątecznym czasie.

Koordynatorkami akcji były panie Anna Boroch, Beata Beyer, Ewa Kozłowska – Tatol i Małgorzata Kowalska.

Loading