Podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów klasy III a poznaliśmy klocki Lego Spike Prime i uczyliśmy się ich obsługi. Konstruowaliśmy pierwsze proste projekty, tworzyliśmy do nich program i uruchamialiśmy roboty.

Uczyliśmy się obsługi długopisów Banach 3D, wykonaliśmy nimi pierwsze projekty. Odbyły się także lekcje z Photonem i Ozobotami.

Zajęcia z elementami robotyki zachęciły dzieci do pracy zespołowej. Przyczyniły się do rozwoju kreatywności i umiejętności technicznych. Wdrażyły uczniów do obsługi nowoczesnych urządzeń zakupionych w ramach PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Rozwijały pewność siebie i kreatywność u wszystkich, bez względu na ich dotychczasowy poziom wiedzy. Uczniowie świetnie poradzili sobie w tworzeniu prostych sekwencji i algorytmów.

To były wspaniałe lekcje, którym towarzyszyła wielka radość i ogromne zaangażowanie uczniów.

GALERIA – KLIK

Loading