Zapraszam do udziału w „Konkursie zbiórki makulatury”.

ORGANIZATOR – Mazurski Związek Międzygminny wspólnie z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Spytkowie.

CELE- kreowanie proekologicznych postaw w zakresie recyklingu papieru, dbałość o środowisko naturalne, nabieranie nawyków oszczędzania papieru.

ADRESACI – wszyscy uczniowie naszej szkoły.

TERMIN – 12.10.2023 r. – 20.04.2024 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – do 10 czerwca 2024 r.

NAGRODY – przyznane przez Organizatora lub dyplomy i upominki przyznane przez naszą szkołę.

ZADANIE – w ramach konkursu zbierana jest makulatura (bez innych zanieczyszczeń i odpadów) czyli: tektura, papier, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, opakowania kartonowe.

NIE ZBIERAMY: zanieczyszczonego papieru opakowaniowego, papieru foliowanego, papierów gumowanych, natłuszczanych, powlekanych woskami lub żywicami, tapet, map, oklein meblowych, kalek barwiących, makulatury zapleśniałej itp.

KSIĄŻKI PAKUJEMY ODDZIELNIE!!! Egzemplarze w dobrym stanie, zebrane podczas zbiórki, mogą zostać przekazane przez Organizatora do punktów ponownego użycia, kącika rzeczy używanych, itp. prowadzonych przez Organizatorów.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
– makulaturę pakujemy w małe kartony (około 5 kg) lub mocno związujemy tylko sznurkiem (około 5 kg)
– przynosimy do szkoły i przed 1.lekcją przekazujemy Paniom z obsługi na parterze przy drzwiach do małej sali gimnastycznej, można przynosić sukcesywnie
– każdy uczeń będzie wpisany na listę konkursową- imię i nazwisko, klasa, ile kg, data
– makulatura przynoszona luzem nie będzie odbierana.

REGULAMIN Konkursu – https://zuokspytkowo.pl/index.php/wiadomosci/item/923-konkurs-zbiorki-makulatury-edycja-2023-2024

ZAPRASZAM !!! 🙂

Koordynator szkolny – Beata Beyer, nauczyciel biologii

Loading