W naszej szkole od  połowy września rozpoczęła się akcja BohaterON- włącz historię. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego z 1944 roku oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły przez organizatora i przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów.

Na korytarzu szkoły uczniowie wykonali gazetkę  upamiętniającą wydarzenia Powstania Warszawskiego.

W klasach: 0, IIIa, IIIb, IVb, Vb, VIIIa w ramach zajęć bibliotecznych i  godzin wychowawczych przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych na stronie BohaterON. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie poznali wydarzenia sprzed prawie 80 lat, dowiedzieli się, kim jest bohater oraz poznali sylwetki  powstańców. Młodsze klasy kolorowały karty pracy udostępnione w materiałach na stronie w/w stronie i wykonały kartki z życzeniami dla powstańców.

Klasy  dokonały również wpisu ze zdjęciem na stronie DUMNI Z POWSTAŃCÓW. Jest to nowe, wirtualne miejsce pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim, a zarazem   znacznik na mapie Polski symbolizujący dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich oraz młodych pamiętających i dumnych ze swojej historii.

Przedszkolaki z grupy „Stokrotki” i „Szuwarki” również dołączyły do ogólnopolskiej kampanii o tematyce  BohaterON. W ramach zajęć obejrzały przedstawienie kukiełkowe „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, które było inspiracją do rozmowy „Kim jest bohater?” w nawiązaniu do losów bohaterów. Dzieci oddały hołd powstańcom również poprzez poznanie i wykonanie symboli narodowych oraz wysłuchanie hymnu, pamiętając o zachowaniu właściwej postawy.

Ewa Kozłowska – Tatol, Małgorzata Grycewicz, Aneta Pietrzyk, Dorota Oryńczak

TU- ZDJĘCIA

Loading