„Cmentarze przypominają o tych, którzy odeszli. Jeszcze więcej mówią o tych, którzy pozostali…”

We wtorek 24 października 2023 roku po lekcjach wolontariusze naszej szkoły pod opieką pani Małgosi Kowalskiej, pani Małgosi Grycewicz i pani Ani Boroch wybrali się na cmentarz w Srokowie, aby posprzątać zapomniane mogiły, między innymi śp. nauczycielki Emilii Kuzowkin oraz śp. bibliotekarki z GOK Jadwigi Segin.

Wolontariusze z  ogromnym zaangażowaniem   uprzątnęli z nagrobków gałęzie i jesienne liście, umyli pomnik, postawili chryzantemy oraz zapalili znicze.  

Pamiętamy i wspominamy tych nauczycieli, którym bliska była nasza szkoła.

Akcja miała na celu aktywizację uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, pielęgnowanie szacunku do tradycji oraz oddanie czci zmarłym.

Małgorzata Grycewicz, Anna Boroch, Małgorzata Kowalska

Loading